Natuuś

420 tekstów – auto­rem jest Na­tuuś.

Kiedy już dot­rzesz na sam szczyt, nie za­pom­nij się od­wrócić, bo na­wet dos­ko­nale wi­doczne miej­sca po­tyczek wy­wołają praw­dzi­wy uśmiech, gdyż nie zmu­siły Cię do rezygnacji... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 października 2015, 18:14

Ter­ror i oszus­two stwarzają za­sięg na całą Ziemię, całe szczęście, że z Niebem nie pójdzie już tak łatwo... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 sierpnia 2015, 08:23

Po wspólnym wie­czorze i no­cy już je­dy­nie wspólny po­ra­nek może poświad­czyć o Two­jej miłości, jeśli wciąż poz­wo­li mi być w Twoich ramionach... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 sierpnia 2015, 09:29

Obec­ność dru­giego człowieka od­czu­wa się bar­dziej pod­czas wspólne­go milczenia... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 11 sierpnia 2015, 09:16

To człowiek człowiekowi ten los zgotował

pod zam­glo­nym niebem
zag­radzają spoj­rze­nie na dom Ojca
strzały artylerii,

to wo­la człowieka
od­bierać dar boży zaczy­nając o świcie
nie kończąc, gdy pier­wsze gwiaz­dy zabłysną

nie będzie le­piej, gdy wol­ność przyjdzie
mając świado­mość, że przez cudzą śmierć
udało się zacho­wać włas­ne życie... 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 10 sierpnia 2015, 07:53

Na­wet z bijącym ser­cem można umierać, gdy przes­ta­je się żyć dla innych... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 sierpnia 2015, 14:36

kołysze szeptem
trwając, aż sen przybędzie-
mat­czy­na miłość
... 

haiku
zebrał 50 fiszek • 26 maja 2015, 19:53

Człowiek może stać się pus­ty­nią na­wet przy wie­cznym po­wiewie mor­skiej bry­zy, jeśli wciąż po­zos­ta­je samotnym... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 maja 2015, 19:59

Bóg jest miłością, który na­dej­dzie w cza­sie os­ta­tecznym, wte­dy, gdy ludzie będą się naj­mniej te­go spodziewać. Z miłością do dru­giego człowieka jest dokład­nie tak samo... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 maja 2015, 16:02

Kiedy nadzieja od­fru­wa po­za ho­ryzont spoj­rze­nia to znak, że człowiek już cze­kał zbyt długo...
Odtwórz  

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 maja 2015, 16:12

Natuuś

Po człowieku zostaną tylko słowa, słowa które on sam nakreślił...(WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE!)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Natuuś

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 lutego 2016, 17:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st zabiera szczęście by od­dać Ci [...]

4 lutego 2016, 07:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st w chwi­lach nie­szczęścia pas­ja jest [...]

2 stycznia 2016, 20:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st najbliżsi zza chmur tulą skrzydła [...]

18 października 2015, 14:21kinQ sko­men­to­wał tek­st zwiewne ko­rony przyb­rały szal fiole­tu czar [...]

14 października 2015, 00:08Cytrusowa sko­men­to­wał tek­st Po wspólnym wie­czorze i [...]

4 października 2015, 19:32NieBoska sko­men­to­wał tek­st Obecność dru­giego człowieka od­czu­wa [...]

3 października 2015, 22:18Natuuś sko­men­to­wał tek­st Kiedy już dot­rzesz na [...]

3 października 2015, 20:32krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy już dot­rzesz na [...]

3 października 2015, 18:14Natuuś do­dał no­wy tek­st Kiedy już dot­rzesz na [...]

15 września 2015, 13:01PINGWINIOWATY sko­men­to­wał tek­st Po wspólnym wie­czorze i [...]